• De overheid heeft woensdagavond 6 mei 2020 een verdere versoepeling voor de sport aangekondigd. Om de versoepelde maatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, is het eerder gepubliceerde sportprotocol verder doorontwikkeld.

  1. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  2. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  3. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  1. Met ingang van 11 mei mogen sporters uit de groep 19+ buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  2. Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

  Protocol voor honkbal- en softbalsport

  Om de versoepelde maatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, is een sportprotocol ontwikkeld. Naar aanleiding van de verdere versoepeling aangekondigd op 6 mei is het sportprotocol aangepast.

  Het sportprotocol bestaat uit twee delen. Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld.

  1. Generiek protocol Verantwoord sporten (alle leeftijden)
  2. Specifieke aanvullingen voor de honkbal- en softbalsport, versie 8 mei 2020

  Lokaal maatwerk

  Met dit protocol geven we u als vereniging, de gemeenten en andere uitvoerende partijen richting hoe te handelen en reiken we u aandachtspunten aan voor nadere uitwerking. Hiermee willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

  Wij raden elke honkbal- en softbalvereniging aan contact met zijn gemeente op te nemen.

  Spreek met uw gemeente af wanneer u uw accommodatie wilt gaan openstellen voor activiteiten. Gemeenten kunnen hier extra maatregelen voor eisen of kunnen hierover met u in gesprek willen gaan.

  Gezond verstand

  Tot slot. Het sportprotocol biedt u richtlijnen en adviezen hoe te handelen. Maar er zullen vast vragen bij u opkomen of situaties in de praktijk zich voordoen, waarover het protocol niet direct duidelijkheid geeft. Ons advies daarop is, in lijn met wat minister-president Rutte tijdens de persconferentie dinsdagavond 21 april aan alle Nederlanders meegaf, om het gezonde verstand te gebruiken.

  Mocht u desondanks toch met een vraag blijven zitten, raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de site van NOC*NSF. Of neem contact op met uw gemeente of met uw accountmanager van de KNBSB.

  Competitiewedstrijden

  De overheid heeft 6 mei aangekondigd dat competitiewedstrijden pas per 1 september mogen worden gespeeld. De KNBSB is actief in gesprek met NOC*NSF en de overheid om mogelijkheden voor differentiatie op dat punt te bespreken. We maken ons hard via NOC*NSF om voor zomersporten een andere routekaart te hanteren waarin competitiewedstrijden voor honkbal/softbal wel eerder mogen worden gespeeld. We gooien dus nadrukkelijk niet de handdoek in de ring wat betreft ons seizoen. Zodra we u meer duidelijkheid over die gesprekken kunnen geven laten we u dat natuurlijk direct weten.